Aktivno sudjelovanje na Career Boot Campu (organizacija Agencije za mobilnost i programe EU, Euroguidance i Europass), Donja Stubica, Hrvatska

18.09.2018.

#development