Aktivnosti

2021.

Lipanj

Aktivnost

6. Dani zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj

Svibanj

Aktivnost

Specijalizantske priče vol. 4 – Ortopedija i fizikalna medicina

Travanj

Aktivnost

Specijalizantske priče vol. 3 – Anesteziologija i pedijatrija

2019.

Rujan

Aktivnost

Proveden upitnik za studente prve godine studija medicine

Lipanj

Aktivnost

Proveden upitnik za studente završne godine studija medicine

Svibanj

Aktivnost

Studijski posjet Sveučilišnom karijernom centru University of Southern Denmark, Danska u sklopu suradnje Euroguidance centara Hrvatske i Danske

Aktivnost

4. Dani zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj

2018.

Rujan

Aktivnost

Proveden upitnik za studente prve godine studija medicine

Srpanj

Aktivnost

Proveden upitnik za studente završne godine studija medicine (65% generacije)

Aktivnost

Aktivno sudjelovanje na Career Boot Campu (organizacija Agencije za mobilnost i programe EU, Euroguidance i Europass), Donja Stubica, Hrvatska

Aktivnost

Održana 5. sjednica Stručnog kolegija Centra

Veljača

Aktivnost

5. profesionalno usmjeravanje na razini specijalističkog usavršavanja za studente završne godine studija medicine

2017.

Studeni

Aktivnost

Sudjelovanje na 11th European Public Health Conference 2017, Stockholm, Švedska

Rujan

Aktivnost

Aktivno sudjelovanje na seminaru “Profesionalno usmjeravanje u sustavu visokog obrazovanja: aktualno stanje i izazovi” u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb/Zadar

Srpanj

Aktivnost

Proveden upitnik za studente završne godine studija medicine (obuhvat 89% generacije)

Aktivnost

Održana 4. sjednica Stručnog kolegija Centra

Veljača

Aktivnost

4. profesionalno usmjeravanje na razini specijalističkog usavršavanja za studente završne godine studija medicine

2016.

Studeni

Aktivnost

Aktivno sudjelovanje na 10th European Public Health Conference 2016, Beč, Austrija

Listopad

Aktivnost

Aktivno sudjelovanje na sjednici Dekanske konferenciji medicinskih fakulteta Republike Hrvatske

Aktivnost

Aktivno sudjelovanje na Hrvatskom zdravstvenom kongresu 2016 – “Budućnost zdravstvene industrije”, Zagreb, Hrvatska

Rujan

Aktivnost

Studijski posjet Sveučilišnom karijernom centru Sveučilišta u Bremenu, Njemačka u sklopu suradnje Euroguidance centara Hrvatske i Njemačke

Aktivnost

Aktivno sudjelovanje na Hospital Days 2016, Zagreb, Hrvatska

Aktivnost

Proveden upitnik za studente prve godine studija medicine

Srpanj

Aktivnost

Proveden upitnik za studente završne godine studija medicine (obuhvat 90% generacije)

Lipanj

Aktivnost

Organiziran “Dan liječničkih karijera u Republici Hrvatskoj”

Svibanj

Aktivnost

Održana 3. sjednica Stručnog kolegija Centra

Aktivnost

3. profesionalno usmjeravanje na razini specijalističkog usavršavanja za studente završne godine studija medicine

Ožujak

Aktivnost

Održana 2. sjednica Stručnog kolegija Centra

Siječanj

Aktivnost

2. profesionalno usmjeravanje na razini specijalističkog usavršavanja za studente završne godine studija medicine

2015.

Listopad

Aktivnost

Sudjelovanje na BMJ Careers Fair 2015, London, UK

Rujan

Aktivnost

Aktivno sudjelovanje na Hospital Days 2015, Zagreb, Hrvatska

Aktivnost

Proveden upitnik za studente prve godine studija medicine (obuhvat – 99% generacije)

Srpanj

Aktivnost

Proveden upitnik za studente završne godine studija medicine (obuhvat – 91% generacije)

Svibanj

Aktivnost

1. profesionalno usmjeravanje na razini specijalističkog usavršavanja za studente završne godine studija medicine

Veljača

Aktivnost

Imenovano novo vodstvo Centra

2014.

Rujan

Aktivnost

Održana 1. sjednica Stručnog kolegija Centra

2012.

Ožujak

Aktivnost

Osnovan Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

#development