Dani zdravstvenih karijera u RH otvaraju perspektivu mladim zdravstvenim djelatnicima u RH

20.06.2017.

Zagreb, 9. i 10. lipnja 2017. – Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizirao je Dane zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj koji su se održalipod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske gđe. Kolinde Grabar-Kitarović na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Mladi liječnici, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre i tehničari dobili su prilikuslušati predavanja i rasprave starijih kolega te sudjelovati na radionicama koje će im pomoći da pronađu svoje mjesto u hrvatskom zdravstvenom sustavu.

Nažalost sve je popularnija tema odlaska mladih stručnjaka iz Hrvatske u druge europske i svjetske zemlje, no rješenja se do sada nisu nudila. Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mlade zdravstvene djelatnike želi potaknuti i ohrabriti na ostanak u Hrvatskoj, a sve dionike zdravstvenog sustava potaknuti na konstruktivan dijalog kako bi mladim zdravstvenim djelatnicima vratili vjeru u sustav, perspektivu za ostanak u Hrvatskoj i osigurali kvalitetnu zdravstvenu zaštitu za krajnje korisnike – pacijente.

U sklopu Dana zdravstvenih karijera održan je program koji je podijeljen u module: „Medicina, Farmacija, Sestrinstvo, Dentalna medicina“ te zajedničke panel rasprave kako bi zajednički ponudili rješenja za probleme zdravstvenog sustava. Broj prijavljenih za događaj je bio rekordan, prijavilo se 637 zdravstvenih djelatnika, putem web live-streaminga je ostvareno 1220 pogleda, a prisutan je bio i 31 izlagač.

U prvoj panel raspravi, održanoj nakon samog otvaranja predstojnik Centra za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Danko Relić, dr.med. predstavio je panelistima i zainteresiranoj publici „kliničke slučajeve“ u kojima su kroz  anamnezu, status  i dijagnozu prezentirani problemi hrvatskih zdravstvenih djelatnika te je od panelista koji su predstavljali dionike zdravstvenog sustava traženo da ponude rješenja, odnosno „terapiju“ za probleme koji polako, ali sigurno uništavaju hrvatsko zdravstvo. Problemi su zajednički, neovisno o struci, a uključuju: nedostatak kvalitetne edukacije nakon završetka studija, nekvalitetan sustav mentorstva na svim razinama, neprepoznate razina obrazovanja u sustavu, lošu financijsku stimulaciju, loše radne uvjete, „robovlasnički“ ugovore, brojne administrativne prepreke za napredovanje i razvoj.

U medicinskom modulu predstavljen je novi koncept elektroničke hrvatske liječničke komore o kojemu je govorio dr.sc. Krešimir Luetić, dr.med. O Hrvatskom liječničkom zboru govorio Tomislav Božek, dr. med., o perspektivi mladih bolničkih liječnika Ana GverićGrginić, dr.med. iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika, a nakon toga su liječnici imali priliku saznati o karijeri liječnika u hrvatskim oružanim snagama na predavanju poručnika Damira Mulca. Jakov Ivković, dr.med. je održao predavanje pod nazivom „Patnje mladog liječnika“ nakon kojega je umjesto pitanja iz publike dobio mnoštvo pohvala i pozitivnih komentara za funkcioniranje društva. Mario Mašić, dr.med. iz Centra za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu predstavio je rezultate njihovog istraživanja u kojemu je između ostalog pokazana negativna percepcija studenata prema politici zapošljavanja u zdravstvu gdje je pokazano da samo 15% studenata smatra da je sustav zapošljavanja pravedan, a 75% smatra da su razgovori za posao namješteni i da su u inozemstvu bolji radni uvjeti te da je prilika za zaposlenje veća. Kasnije su predstavljeni problemi pripravničkog staža i specijalističkog usavršavanja u seriji predavanja u kojoj su sudjelovali prof.dr.sc. Nada Čikeš, Nataša Marjanović u ime ministarstva zdravstva, Goran Madžarac, dr.med. iz Hrvatskog društva mladih liječnika i Ivan Lerotić, dr.med. koji je u ime Hrvatske liječničke komore predstavio novi koncept specijalističkog usavršavanja. U subotu je održano predstavljanje specijalizacija u medicini za zainteresirane studente te su održane radionice o pisanju i objavljivanju znanstvenih radova te o ispunjavanju specijalističke knjižice.

U farmaceutskom modulu predstavljeni su poslijediplomski doktorski studiji na farmaceutsko-biokemijskom fakultetu od strane prof.dr.sc. Karmele Barišić, poslijediplomski specijalistički studiji od strane prodekanice za znanost prof.dr.sc. Jasmine Lovrić. Zainteresirani studenti imali su priliku čuti o znanosti i istraživanjima u farmaceutskoj industriji od strane Marine Juretić, mag.pharm., Bisere Jurišić Dukovski, mag.pharm. i Marijete Duvnjak Romić, mag.pharm. Ante Mandić je uputio zainteresirane studente o karijernim putevima mladog farmaceuta te o tome kako donijeti pravu odluku o svom zanimanju. U drugom dijelu modula održana su predavanja o kliničkim ispitivanjima i farmakovigilanciji koja su održali Anja Kos Petrak, mag.pharm., Anita Vlašić, mag.pharm. i Martino Grizelj, dr.med.

U modulu dentalne medicine doc.dr.sc. Marin Vodanović je predstavio mogućnosti studentima stomatologije koje im se nude po završetka stomatološkog fakulteta, prof. dr.sc. PavelKobler je rekao bitnosti o Hrvatskoj komori dentalne medicine. Doc.dr.sc. Danica Vidović Juras je predstavila Hrvatsko stomatološko društvo te je na kraju Tanja Kurpez, dr.med.dent predstavila iskustva mladih stomatologa u traženju posla nakon završenog fakultetskog obrazovanja. U drugom dijelu modula su prof.dr.sc. Željko Verzak i dr.sc. Joško Viskić predstavili specijalističke programe za doktore dentalne medicine.

U modulu sestrinstva predstavljeni su novi izazovi koji predstoje pred medicinskih sestrama i tehničarima o koji je govorila Ana Ljubas, mag.med.techn ispred Hrvatske komore medicinskih sestara. Tanja Lupieri, mag.med.techn. je ispred Hrvatske udruge medicinskih sestara predstavila sve ono što udruga nudi mladim sestrama i tehničarima u zdravstvu. Prof.dr.sc. Vesna Jureša predstavila je zainteresiranoj publici studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a dr.sc. Snježana Čuljek je govorila o edukaciji studenata na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Nakon toga je u kasnijem modulu održano predstavljanje sestrinskih stručnih društava i brojnih sestrinskih stručnih društava. Naposljetku je održana interaktivna radionica koju je moderirala i vodila Sandra Karabatić o novim izazovima u sestrinskoj profesiji.

Zajednički panel održan je pod temom „Zdravstvene karijere i zdravstvena industrija – Možemo li u Hrvatskoj pratiti globalne trendove“ gdje je prof.dr.sc. Stjepan Orešković održao predavanje o tome kako sačuvati ljudski kapital u zdravstvu, Jurica Toth, dr.med. o liječnicima novog doba i medicinsko-tehnološkoj revoluciji u medicinskoj praksi. Anita Galić, mag.pharm., je govorila o izazovima farmaceuta u novom dobu u odličnom predavanju gdje je bilo govora o pametnim kapsulama, ljekarničkim telekabinama i drugim inovativnim tehnologijama u farmaceutskoj struci. Na samom kraju je održana panel rasprava o tome mogu li mladi zdravstveni djelatnici postati lideri i vizionari globalne zdravstvene industrije.

Tijekom događanja održane su i radionice o pisanju znanstvenih i stručnih radova pod vodstvom doc.dr.sc. Roberta Likića i radionica o ispunjavanju specijalizantske knjižice pod vodstvom doc.dr.sc. Venije Cerovečki.

Mario Mašić, dr.med. i Danko Relić, dr.med.

#development