[POGLEDAJTE] E-panel “Rad liječnika pod nadzorom – kako napreduje, što možemo očekivati ove godine?”

03.07.2020.

U organizaciji Centra za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Studentskog zbora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 01.07.2020.g. održan je e-panel “Rad liječnika pod nadzorom – kako napreduje, što možemo očekivati ove godine?

Sudionici panela:

 • Prof. dr. sc. Marijan Klarica, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Dr. sc. Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore
 • Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva RH
 • Marija Pederin, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva RH
 • Majda Ivandić, dipl. iur., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • Kristian Dominik Rudež, dr. med., Hrvatsko društvo mladih liječnika HLZa
 • Tihana Duić, studentica 6. godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Moderator: Danko Relić, dr. med., predstojnik Centra za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu

Tijek panela i odgovore na brojna pitanja studenata završne godine možete vidjeti u videu ispod, a zaključci su sljedeći:

 • Neophodno je uspostaviti kvalitetnu kontinuiranu suradnju i komunikaciju svih dionika kojih se rad liječnika pod nadzorom tiče – Ministarstvo zdravstva (u daljnjem tekstu MIZ), Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO), Hrvatske liječničke komore (u daljnjem tekstu: HLK), Hrvatskog liječničkog zbora (u daljnjem tekstu: HLZ), medicinski fakulteti, mladi liječnici te studenti završne godine studija medicine
 • Konstruktivne razgovore ove vrste potrebno je voditi puno češće radi ostvarivanja napretka u kreiranju, raspisivanju i provedbi natječaja, unapređivanju postojećeg predmetnog pravilnika, kvalitetnijoj provedbi rada pod nadzorom te pravovremenom i točnom informiranju svih zainteresiranih (jedna od mogućnosti je putem radne skupine MIZa)
 • Nužno je započeti s pravovremenim i točnim informiranjem studenata završnih godina studija o planovima i aktivnostima za tekuću godinu (službeno informiranje uprava i studentskih zborova fakulteta)
 • Ostvariti kvalitetnu višesmjernu komunikaciju sa studentima/mladim liječnicima uspostavljanjem komunikacijskog obrasca na mrežnim stranicama
 • Hrvatskoj je potrebno kvalitetno strateško planiranje kadrova u zdravstvu na nacionalnoj razini, uz dostupnost i analizu kvalitete podataka (Hrvatska liječnika komora je napravila veliki posao izradom Demografskog atlasa hrvatskoga liječništva koji može poslužiti kao temelj za daljnje aktivnosti)
 • MIZ je uskladilo s medicinskim fakultetima planove specijalizacija, te je proteklih godina prisutan porast odobrenih specijalizacija i kraće vrijeme od diplomiranja do dobivanja specijalizacije; nadalje je potrebno kontinuirano unapređivati vertikalizaciju obrazovanja liječnika (od diplome do specijalizacije), te provođenje projekta edukacije mentora specijalizanata kojim bi se unaprijedio i ujednačio sustav mentorstva na specijalizacijama doktora medicine
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (osobito Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu)Hrvatska liječnička komora te Hrvatsko društvo mladih liječnika HLZa stoje na raspolaganju za sve inicijative, aktivnosti i projekte u kojima mogu dati svoj doprinos rješavanju pitanja kadrovske problematike u zdravstvu

Mladi liječnici koji su trenutačno prva generacija na radu pod nadzorom dodatno ističu i sljedeće:

 • Potrebno je nadopuniti kolektivni ugovor na način da prepoznaje pojam “rad pod nadzorom” i liječnike na radu pod nadzorom s ciljem reguliranja njihovih prava, ali i obaveza;
 • Natječaj za sufinanciranje rada pod nadzorom trebao bi biti stalno otvoren, kako za opće bolnice, tako i za sva ostala radilišta; u slučaju da se tako nešto ne stigne organizirati za ovu godinu ili se zaključi da je prekomplicirano, stalno bi trebala biti otvorena barem mogućnost za prijavu rada pod nadzorom kod koncesionara
 • Nužno je revidirati postojeći Pravilnik o načinu provođenja rada pod nadzorom na način da se izmjene stavci i članci koji su se pokazali neprovedivima te nadodaju novi koji bi razjasnili neke nedoumice, što bi dovelo do izjednačavanja načina provođenja rada pod nadzorom na različitim radilištima

#development