[RAD POD NADZOROM] Dokumentacija vezana za rad pod nadzorom doktora medicine (studentima završne godine studija medicine)

02.07.2020.

Poštovane kolegice i kolege,

prenosimo natječaj i pripadajuću dokumentaciju objavljenu od strane Hrvatskog zavoda za zdravstvenog osiguranje (HZZO) koja se odnosi na rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije.

Otvoreni javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u OPĆIM BOLNICAMA u 2020. godini

Popis općih bolnica u kojima će se provoditi rad pod nadzorom u 2020. godini

Zahtjev za financiranje rada pod nadzorom

Privola

Nastojat ćemo u budućnosti ažurno prenostiti i ostale važne natječaje te vas pozivamo da pratite naše web stranice.

Dokumente možete pronaći i na ovoj poveznici (pri dnu) koje je stalno vidljiva na naslovnici weba Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

#development